เครื่องทากาวลาเท็กซ์  สำหรับโรงพิมพ์ ทำปฏิทิน กล่อง สลากผลิตภัณฑ์

เครื่องทากาว เครื่องติดกาว

คลิกที่รูปดูรายละเอียด

เครื่องทากาว เครื่องติดกาว

Click for detail

เครื่องติดกาว

คลิกที่รูปดูรายละเอียด