กาวยูวี / ไฟยูวี

กาวยูวี เป็นกาวสำหรับยึดติดวัสดุต่างๆ เช่น กระจก โลหะ อะคริลิก พลาสติก และ อื่นๆ โดยที่กาวยูวี เป็นแบบ ชนิดใส สามารถแห้งได้โดย การผ่านแสง UV เท่านั้น  ใช้เวลาอันรวดเร็ว ประมาณ 1-3 นาที  หลังจากอบแห้งแล้ว จะมีคุณสมบัติ ยึดติดแน่น ทนทาน และไม่มีคราบกาว กาวยูวี ใช้งานง่าย และใช้ได้กับงานหลาย ๆ ประเภท เพียงแค่ วัสดุที่นำมาติด จะต้องใส หรือ เป็นวัสดุ ที่แสงสามารถ ผ่านไปทำ  ปฏิกิริยากับกาวได้