เครื่องทากาวร้อน  ด้านเดียว ชนิดใช้ความร้อน (hot melt glue machine)

คลิกที่รูปดูรายละเอียด

Click for detail

คลิกที่รูปดูรายละเอียด